PEPA's WEB SITE [or your toilet paper]
(nehodící se škrtněte)
NEW IHIK DRD ODKAZY
Zbraně na blízko
Zbraně pro boj tváří v tvář
Střelné a vrhací zbraně

Tato tabulka obsahuje většinu zbraní, které znám nebo mi je slušnost dovolila zveřejnit (tedy žádné kombinace noha a dýka ap. (ha, ha)), dále zbraně Asterionské a "provizorní". Jestli jsem porušil něčí práva - mám na mysli Altaráky - tak sorry :]. Hodnoty všech zbraní jsou otestovány a tyto optimální hodnoty bych nedoporučoval při vašem hraní měnit. Pokud si tedy všimnete mírných odchylek (od DrD 1.6.), byly provedeny v zájmu lepší hratelnosti. Možná si myslíte, že vysvětlení termínů pod tabulkou je pouze pro začátečníky a naprosté tupce. Není to tak. V každém případě, kdo si není jistý, může se podívat. A vy ostatní mě proklínejte, protože se kvůli tomu natahuje stránka o 2 sekundy pomaleji :).

(zdroj: pravidla DrD verze 1.6, Asterion)


Lehké jednoruční Lehké obouruční Střední jednoruční Střední obouruční Těžké jednoruční Těžké obouruční Kombinace

ZbraňCenaVáhaSZ/útoč.OZDélkaObvyklostTypOstatní
LEHKÉ JEDNORUČNÍ*******
Žádná000-310TTzn. ruce a nohy
Nůž6 st21/+1-311SB
Dýka152-212SB
Dlouhá dýka262/+1-213SB
Tasák4123/-1-212SB
Obušek2 st83/-2-212T
Krátký meč16164/-1-212SBM
Bodec100+202/+2-11XB
Pochodeň1 md50/+1-211TPo prvním zásahu zničena, hořící +1k6 ž.
Pochodeň pobytá hřeby1 st61/+1-214THořící +1k6 ž.
Kord (A)12123/+101YB
Rapír (A)1414401YB
Mahenský bič (A) *)22123/+3-12YT
Srp1 st41/+3-411SBDoporučuji nepoužívat :)
LEHKÉ OBOURUČNÍ*******
Hůl kovaná7304123TDrží se na jednom konci
Hůl kovaná7305/-1213TDrží se uprostřed
Sart25305/+101YSB
Seč10254/+221-27SUP...
STŘEDNÍ JEDNORUČNÍ*******
Šavle32404/+2113SB
Široký meč24605012SBMLidská rodová zbraň (+1)
Sekera1603/+1-111SKuddůcká a orčí rodová zbraň (+1)
Dřevec8805/+3-334BRozjezd nad 20 sáhů +1 UČ, nad 50 sáhů +2
Kyj8 st803/+2-112T
Krátký bič5304/+3-324TIniciativa -1
Chodecký meč1000+25701YSBMJen pro hraničáře,  pro ostatní široký meč
Perilonské ostří (A)250+403/+111XSB
Elfí trn (A)30404/+111YSB
Bhaldurova palice (A)*604/+2-11XT
Krátký oštěp (A)5 st705/-101-24B
STŘEDNÍ OBOURČNÍ*******
Válečný meč301005/+101-25SBM
Válečná sekera42004/+3-114SIniciativa -2, trpasličí rodová zbraň (+1)
Dlouhá sekera52253/+1-224SIniciativa -2
Vidle1404121B
Vidlice (A)31004/+1226B
Kopí1120511-22B
Dlouhý oštěp (A)1905024B
Sudlice12005/+1123BIniciativa -2
Píka22005/+212-34BIniciativa -2
TĚŽKÉ JEDNORUČNÍ*******
Meč bastard32806113SBMBarbarská rodová zbraň
Dlouhý meč401007/-101-22SBMRodová zbraň Ledových elfů (+1)
Válečné kladivo21205/+2-114T
Řemdih11004/+3-21-24T
Palcát11005/+1-113T
Bič dlouhý20504/+6-32-35TIniciativa -2
Eldebranský bijec (A)50806/+111YT
Derteonský mlat (A)150+100701-2XTUP...
TĚŽKÉ OBOURUČNÍ*******Všechny iniciativa -2
Obouruční meč562007/+1-11-22SBM
Obří válečná sekera153005/+4-115S
Těžký kyj22855/+4-112TKrollí rodová zbraň
Cep8 st2804/+4-123T
Kosa21805/+4-221S
Halapartna42804/+6224SB
Trojzubec12706/+221-25B
KOMBINACE*******Všechny obouruční
2 nože**2/+111**Lehké
2 dýky**3/+121**Lehké
2 pochodně**111**Lehké (+ viz pochodeň)
2 dlouhé dýky**3/+221**Střední
Tesák a dýka**421**Střední
Krátký meč a dýka**531**Střední
Kord a dýka (A)**4/+221**Střední
Krátký oštěp a dýka (A)**611**Střední
2 šavle**8/-231**Těžké
Široký meč a tesák**6/-221**Těžké
2 sekery**621**Těžké
2 perilonská ostří (A) *)**10/+131**Těžké

*) Při boji si uživatel má této zbraně postih -4 ke všem hodům na útok. Tento postih se sníží (respektive zvýší) o 1 při každém výcviku, který s touto zbraní absolvuje. Po čtyřech výcvicích bojuje uživatel bez postihu, ale hodnoty se dále nezvyšují.

Verze 1.2.17
UP...

Zbraň

Ve sloupci Zbraň se k mému a určitě i vašemu překvapení nachází názvy zbraní. Uvedeny jsou zde i zbraně asterionské, u kterých je vyznačen jejich původ písmenem (A). Jinak vás ujišťuji, že se žádné tajné superschopnosti těchto zbraní z názvu nedozvíte. Později by měl být každý název odkazem k podrobnému popisu zbraně. Ale to opravdu později :).


Cena

Ceny jsou ve zlaťácích (pokud není uvedeno jinak) a měly by odpovídat cenám z pravidel 1.6. Platí také jedna důležitá věc, na kterou začínající PJ často zapomínají: " VŠECHNY CENY JSOU JEN ORIENTAČNÍ! ". Ceny u vzácných zbraní (obvyklost 6 a 7, X a Y) jsou většinou výrobní cenou, ale prodejní cena se může velmi lišit. Jinak si myslím, že není moc výhodné na zbraních šetřit - opravdu se vám to při souboji vrátí v podobě zkušeností, kvůli kterým vlastně bojujete, ne :)?


Váha (hmotnost)

Udává hmotnost zbraně, která je uvedena v "mincích" (1 mn = 20g). Znám prasáky, kteří jsou schopni nosit až šest různých zbraní na blízko. Opravdu, stačí jen jedna dvě pořádné a k tomu dýka v botě :).


Síla zbraně

Tato hodnota vypovídá o tom, jak obtížné je se trefit do nepřítele s danou zbraní. Pro pomalejší: "Čím větší je síla vaší zbraně, tím snáze se do nepřítele trefíte.".


Útočnost

Pokud zasáhnete, přičítá se hodnota útočnosti k výslednému zranění. Většinou platí, že čím je zbraň těžší, tím má věší útočnost. Nejlépe jsou na tom zbraně drtivé (tedy tupé - budu používat oba termíny), které udělají z nebohého skřetíka tu správnou kašičku.


Obrana zbraně

Udává, jak dobře se s danou zbraní brání před nepřátelskými útoky. Přičítá se k OČ proti každému nepřátelskému útoku, před kterým se bráníte (Pro začínající hráče je lepší si nejdříve přečíst něco o pravidlech boje). Používání této hodnoty je nepovinné.


Délka

To snad ani nemusím vysvětlovat, ne? Hodí se to vědět při rozšířeném soubojovém systému. Ale i mimo něj; jestli se vám bude ten podlej PJ snažit namluvit, že na vaši postavu útočí osm skřetíků s tésákama, tak mu to vpalte do očí - tesák má délku 1! A podle dobře známého pravidla na vás může za normálních okolností útočit jen šest protivníků s tesákem...


Obvyklost

Hodnota, kterou jsem vymyslel já. Př: Postavy shání ve zbrojířství určitou zbraň. Líný PJ si hodí 1k6 a pokud je hod větší nebo rovna hodnotě obvyklosti, zbraň ve zbrojířství naleznou. Pokud postavy hledají v opravdu kvalitním a velkém obchodě/skladišti (např. královském nebo ve velkém městě), mohou si k hodu přičíst 1.

Čísla a písmena odpovídají těmto obvyklostem:
0 - Tuto zbraň nemusíte shánět, sama vám vyrostla. Je to totiž buď noha nebo ruka popř. hlava. Pokud tedy nebojujete ještě jinou končetinou a neschází vám výše jmenované, tak se o obvyklost 0 nemusíte starat.
1 - Velmi časté zbraně, které naleznete i v té nejodlehlejší osadě či vesnici. Ale taky jsou to s prominutím pěkný sráče.
2-3 - Základní zbraně; neměly by chybět v žádném, byť sebemenším obchodě se zbraněmi.
4-5 - Méně obvyklé zbraně, popř. modifikace základních. Sehnat je pochopitelně bude těžší, tedy nejlépe ve special-shopech a v trochu větších městech.
6-7 - Velmi neobvyklé zbraně, když už je seženete, tak za velmi tučný peníz a asi jen na velmi důležitých místech - hlavní město, zbrojnice královské gardy...
Y - Tato speciální kategorie neobsahuje zbraně zas tak vzácné, ale zbraně, které užívá pouze úzká skupina lidí. Sart je třeba zbraň, kterou používají subotamští mniši. Není zas tak neobvyklý, ale když ho chcete získat, musíte buď mnicha zabít nebo se jím stát. Tyto zbraně tedy lze v obchodě sehnat pouze ve výjimečných případech.
X - Skupina nejvzácnějších zbraní, které dnes již nikdo neumí vyrobit. Ať už je vyrobili Arvedané nebo jiná bájná (ale vyhynulá :)) rasa, bude obtížnost sehnání přiměřeně velká. Záleží na PJ co připustí.


Typ

Typem se rozumí, jakým způsobem zbraň útočí. Důležité je to hlavně pro vyfintěné šermíře, kteří fintí nějakou fintu. Ale i kouzelník kupující si těžký kyj chce určitě vědět, co by ta zbraň dělala, kdyby ji unesl...
Kategorie:
B - Bodná zbraň
S - Sečná zbraň
T - Tupá alias Drtivá zbraň
M - Meč - Zbraň tvarem podobná meči


Možná někoho napadne, proč by si dobrodruh kupoval zbraně ve zbrojířství (pro neznalé: zbrojířství = obchod se zbrojemi tedy brněními). A opravdu! Ve správném zbrojířství byste si zbraň neměli (respektive nemohli :) koupit. NO, je to jeden z mých odporných zlozvyků a nechce se mi to měnit. Naštěstí jsem natolik ohleduplný, že jsem vám to vůbec řekl.


UP...