PEPA's WEB SITE [or your toilet paper]
(nehodící se škrtněte)
NEW IHIK DRD ODKAZY
IHIK pictures / tedy obrázky

Něco naskenovaných věcí z IHIK desek..., zatim jen "1 kus", pretože som nic vopravdu good nevybral.Za poskytnutí materiálu děkuji Imremu a IHIK deskám.