PEPA's WEB SITE [or your toilet paper]
(nehodící se škrtněte)
NEW IHIK DRD ODKAZY
Artefakty

Artefakty, jó artefakty. Kdyby se mojemu hraničářovi poštěstilo dostat se alespoň na pátou úroveň. Pak už bych si ňákej vybojoval. Ale moje postava stále zahálí, a tak ty artefakty vymýšlím (místo abych je získával, ach jo :).

No doufám, že to s jejich vymejšlenim taky nepřeháníte. Tady těch pár byste taky neměli používat přímo v dobrodružství. Měli by sloužit jako inspirace pro tvorbu těch vašich.


Chaldejský meč, Chaldejáček

 1. Dlouhý lintirový meč, 12/+5 (proti myšlenkovým bytostem 18/+7)
 2. OZ +4
 3. Věhlas +6
 4. Má k dispozici maximálně 24 magů, doplňují se 6 v poledne, 6 o půlnoci
 5. Ovládá kouzla:

  v noci - hypnóza, sugesce, tma, protoplazma, rozptyl kouzla

  ve dne - megamix, granátové jablko, světlo, rychlost, rozptyl kouzla

 6. Jeden útok navíc (+6 k iniciativě)
 7. Majiteli přibývá únava o polovinu pomaleji
 8. Zlé bytosti útočí na majitele meče přednostně
 9. Pokud je v jednom kole na majitele seslán zelený blesk a v druhém dva modré, je magicky uspán na X-1 směn. X je úroveň majitele.

"... pod přívalem blesků z jeho hole se hrozivá masa nestvůrného těla s kulervoucím výkřikem sesunula na zem. Otočil se směrem k barbarovi. Přítel ležel na zemi s četnými popáleninami. To ho však nezastavilo. Měl důležitější poslání. Pomalými kroky se blížil k onomu světlu na vrcholu schodiště. Ano, je to on. Ta příčina veškerých útrap. Zhouba, která stála Iasona život. Jeho smrt ale nebyla zbytečná. Vždyť je přímo u svého cíle, jen natáhnout ruku. Pomalým pohybem obnažil špici čepele, jenž spočívala v objetí chladné skály stovky, snad tisíce let. Zbraň se znovu zaleskla ve světle pochodní a on pocítil sílu, tu všeobjímající moc, jíž svíral ve svých malých ručkách. Žádný z malého národa se nikdy takto necítil..."

Nemůže se říci: "Na první pohled obyčejný meč.". Tvarem se podobá dlouhému meči, je v něm ale něco více. Nějaká vnitřní síla, která mu dodává zvláštního lesku. Už pouhá blízká přítomnost ve vás vzbuzuje bázeň a to je zbraň v klidu. Jak asi musela vypadat na bitevním poli Východní pláně v rukou Nestora. Čepel je dokonale vybroušená, hladká. Na ní lze také rozeznat tenké modravé lintirové žilky. Poblíž rukověti se nachází pětice run - zasvěcení Dni, Noci, Větru, Zemi a Duši. Sama rukověť je obtočena kůží enytho.

Chaldejský meč, zbraň, kterou psali chaldejští vládci historii. Byla vykována pro máguse Nestora, po jeho korunovaci se stala dědičným symbolem Nestorova rodu a říše. Meč byl předáván z otce na syna od Bitvy na Východních pláních do porážky Salamonií, tisíc let po Nestorově smrti. Phalmir, poslední a čistý z jeho krve, meč uschoval v chrámu údolí Amabis na západ od hlavního města, které po slavné zbrani zdědilo jméno, Chaldeje. Se svou ženou zůstal v údolí. Díky své dlouhověkosti, zděděné po Nestorovi, a posvátným rituálům, se jeho pravnuk, žijící jen jako poustevník, dožil vyzvednutí meče z chrámu. O tom ale později.

Několik století uplynulo. Chaldej si vybojovala znovu samostatnost, ale pod vládou bohatých měšťanů. Zlatá éra Salamonie také pominula. V té době také jeden z Temné čtyřky, Maurix (Stín), znesvětil chrám a usadil se v něm. Přivedl s sebou mnoho stvůr, které nikdy neměly spatřit světlo světa a zamořil jimi chrám. Meč však použít nemohl, zlo meč potíral už dotykem. Jeho konání přihlížel i poslední (bezdětný) potomek Phalmira. Pokusil se několikrát získat meč zpět, ale neúspěšně. Alespoň mágovi ubíral sílu na jeho temné rejdy :).

O moci Chaldejského meče se doslechla i družina hobita Sei-linga (později barona a krále - to je však jiný příběh). Po mnoha útrapách a ztrátách se této družině podařilo očistit chrám a meč získat. Po odchodu z těchto zemí vykonal meč mnoho hrdinských skutků v rukou trpasličího prince Pelinora Deana, Sei-lingova přítele. Další budoucnost meče zůstává zahalena tajemstvím. Osud Chaldejáčku (jak ho nazývá Sei-ling) leží na bedrech postav. Nyní jest třímán v rukou Sei-lingova kapitána při obraně Hradu.

Jedná se o jeden z nejmocnějších artefaktů a i moje postavy strávily rok jenom jeho získáváním. To jenom tak naokraj ;).

UP...


Prsteny Velkého míru (respektive Prsten Velkého míru)

 1. Masivní zlatý prsten s ještě masivnějším rubínem (bez potisku a masivního zdobení :)
 2. Denně 11 magů, max. 33, doplňují se o půlnoci
 3. Ovládá kouzla: magický štít, pavéza, velké ochranné kouzlo, zeď
 4. Majitel se nikdy prstenu dobrovolně nevzdá, prsten je současně fyzicky vázán na prstě nositele (jediný způsob jak se zbavit je useknout prst :)
 5. Při souboji majitel nedokáže nepřítele "dorazit", ani vydat podobný rozkaz (tedy jestli má komu ho dát). Pokud chce přemoci vůli prstenu a zabít nepřítele, hází si na past Žvt - 12 - udělá co chce sám/platí předchozí věta.
 6. Ochrana před psychickými kouzly a mimosmyslovými schopnostmi (platí pro nepovolené činnosti - vnuknutí, čtení ap.) - úplná imunita
 7. Regenerace 1 život/6 směn
 8. Zvyšuje bonus za charismu o 2, počítá se všech případech
 9. Pokud prsten nezabrání nositeli provést nějaký zlý čin, sám majitele opustí (sklouzne z prstu)

"... už to nemohl vydržet. Na jeden lok vyprázdnil flakónek a postavil se. Zase musel odvést všechnu práci on. S úšklebkem překročil mrtvolu mága a jeho služebnice. Družina se mezitím nahrnula do pokladnice. Čaroděj už začal "spravedlivě" rozdělovat kořist. Křídu a kouzelný svitek si už zastrčil do vaku. Dráp se nato nemohl dívat. Už nechce jen pár zlaťáčků a prázdný flakónek. Až to všechno skončí, Sei-ling dostane svůj meč. Krim je zradil, zaslouží tak akorát smrt. A čaroděj, čaroděj je podivín, kterému také nemůže nikdo věřit.

Položil své milované šavle a začal rychle sypat zlaťáky a drahokamy do pytle. Na rychlosti závisela velikost podílu. Vtom mu do ruky přišel zvláštní předmět. Velký prsten popsaný runami. To je jeho odměna! Schoval ho do kapsy a s vítězným výrazem zavázal pytel. Spravedlnost přece jen existuje. Ale jaká to byla spravedlnost, to dosud nevěděl..."

Před vámi leží velký zlatý prsten, ve kterém je zasazen obří rubín. Na prstenu je mnoho run. Postava ovládající elfí runy snadno přeloží nápis: "Poprvé a navždy".

Původně byly vyrobeny dva Prsteny Velkého míru. Jeden pro elfího vládce Pobřežního hvozdu, druhý pro krále Zlaté země. Měly ukončit válku a symbolizovat trvalý mír mezi elfy a lidmi a svou mocí ho pomáhaly udržovat. Jejich majitelé byli moudrými vladaři a strážci pořádku po staletí. Vlastnosti prsteny potlačené však chyběli vládcům po otevření portálu na ostrově Kerk daleko na východě. Skřeti zaplavovali východní země za Mořem. Po jejich vylodění v zátoce Padajících hvězd však došlo i na elfy. Elfům se zpočátku dařilo odolávat sílícím útokům, za skřety však stála nějaká vyšší síla. Hvozd byl spálen na popel, elfové pobiti, elfí prsten stráven dračím ohněm. Zkáze se nevyhnuly ani Zlaté země. Velká charisma vůdců obou zemí ztroskotala. Skřeti nevyjednávali, plenili a zabíjeli. Prsteny splnily svůj cíl. Zachovaly mír mezi elfy a lidmi, avšak nezabránily postupu skřetů, kteří zabrali téměř celý kontinent.

Co se ale stalo s prstenem lidí? Ne, nebyl zničen (jinak bych o něm nepsal (ne asi :)). Byl zašlapán do bitevního pole před branami Artathimu, kde byl uťat poslednímu z vládců lidí. Artefakty takové moci se ale neztrácejí jako moje šrajtofle. Po slavné porážce skřetů Nestorem, si mohly Západní kraje alespoň trochu oddychnout. Léta dále plynula jako plyn v kahanu :) a prsten objevil mladičký hoch, kouzelník Orten (později Ordrix, jeden z temné čtyřky). Jak čas letěl, stával mocnějším. Poznal špatné vlivy prstenu a dokázal se ho zbavit a ukryl ho ve své věži. Zde prsten zůstával další desetiletí.

Po smrti Ordrixe se dostal do držení válečníka Drápa. Ten byl zavražděn a nyní s prstenem odpočívá v hrobě, miliony světelných let od místa zrození prstenu.

PJ by tento artefakt neměl příliš převádět do pravidel. Jeho vlastnosti by měl chápat tak, že prsten se snaží zabránit veškerému zlému jednání, zvláště úmyslnému zabití. Co je zlé a co ne nechávám na PJ. Pozor! Prsten neví, že vše zlé je k něčemu dobré :).

UP...


Gharikovo pero, Tě péro

 1. Pero na psaní (jako plnící pero), s kulatým krystalem na konci
 2. Píše červenou tekutinou podobnou krvi (ta se tam "vobjevuje jako vodnikud"). Říká se, že smlouva podepsaná tímto perem musí být za každých okolností dodržena, jinak viníka čeká krutý trest.
 3. Hlavním účelem je pohlcování duší. Každá duše po smrti s životaschopností mezi 2-25 a vzdálená od pera méně než 500 sáhů si hodí na past Žvt - 8 - nepohlcena/pohlcena. Duše je vězněna proti své vůli a je z ní postupně odčerpávána síla v podobě magenergie, která je využita k vábení myšlenkových bytostí z temné strany Stínového světa. Rychlost odčerpávání probíhá rychlostí asi úroveň za měsíc. Pokud klesne úroveň na 0, je duše nenávratně zničena. Duše uvězněné v Gharikovu peru se spolu mohou telepaticky dorozumívat. Existuje rituál, kterým lze duše z pera vypudit a tím je zachránit.
 4. Zlé bytosti podvědomě cítí přítomnost pera, nejsilnější (tzn. ti hlavní záporňáci v každém světě) mohou navázat kontakt s démonem artefaktu.
 5. Pokud má postava pero ve svém vlastnictví déle než týden, je každý den pravděpodobnost 2%, že se démonovi podaří ovládnout svého majitele (na 1k6 směn). Časem se pravděpodobnost a doba ovládnutí zvětšuje. Pravidla si jistě dokážete vytvořit sami.

"... cítil, jak ho opouští poslední síly. JEHO mysl byla mnohem mocnější a strašnější, než si dokázal ve svých snech představit. JEHO nástup byl prudký jako úder kladivem. Přikázal mu otevřít se. Musel se podvolit..."

"... zhroutil z koně a v křečích se svíjel na zemi. "Zabíte Tangaru!", zařval Colvex a pobídl své zvíře. Vzápětí oblohu ozářily dva oslepující záblesky smrtících kouzel. Xira se poplašeně schovala Sei-tingovi pod vestu. Pak nastalo ticho, které přerušoval pouze skučící vítr. Všichni tušili, co se stalo. Ve světle lucerny byly vidět na zemi tři těla. Zmítajícího se Tangaru. A opodál Colvexe se Sturmem, oba s propálenou hrudí. "Ach jo.", poznamenal "drsně" Sei-ting. Krim opatrně vytáhl své bleskové hole. Jistota je jistota..."

Gharikovo pero, temnější než samo temno, tenká nit svazující minulé životy obyvatel SVĚTA. Neví se kdo ho stvořil ani za jakým účelem. Jasné je jen to, že se jednalo o nejhorší chvilku v jeho mrzkém životě. Nebudu zde popisovat historii, která je velmi složitá a děsivá. Když budete chtít artefakt použít ve svém dobrodružství (a to by mě zajímalo - dyk mi vo tom napísajte), jistě vymyslíte historii svoji. Jako námět na dobrodružství (nebo spíše tažení) to může být zajímavé, byť bych nedoporučoval pohltit perem duši některé postavy. Moc by si totiž nezahrála. Nejlepší je například smrt oblíbeného "zadavače" úkolů. Dále následuje sestavování částí rituálu po všech koutech světa. A tažení je na světě. No a je zde také nekonečné množství příležitostí pro možné postranní úkoly.

UP...


Stále naivně doufám, že se vám ty artefakty budou líbit... Veškeré připomínky vítám. Tak pište!